Recycling

Inzameling van oude batterijen en elektrische apparaten

De „doorgekruiste afvalcontainer” op een product betekent dat u wettelijk verplicht bent om het product gescheiden van het ongesorteerde gemeentelijk afval in te zamelen. Deponeren bij het huisvuil, zoals het restafval, is verboden. Deze producten moet u bij speciale inleverpunten inleveren, zoals bij een winkel of bij het afvalbrengpunt van de gemeente. Het is ook mogelijk om de batterijen of elektrische apparaten terug te sturen naar Shopcore, maar dan heeft u verzendkosten:

Shopcore
Grutbroek 30
7008AM Doetinchem

Voorkom waar mogelijk afval van gebruikte batterijen en elektrische apparaten. Bekijk bij uw keuze voor batterijen de optie om oplaadbare batterijen in plaats van eenmalige batterijen te kopen en kies voor batterijen en apparaten met een lange levensduur. Vermijd rommel in openbare ruimtes door batterijen en elektrische apparaten op de juiste manier weg te gooien in plaats van ze rond te laten slingeren.

Bekijk de mogelijkheden om de levensduur van een batterij of apparaat te verlengen in plaats van deze weg te gooien.

Batterijen kunnen gevaarlijke chemische stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en voor de gezondheid van mens en dier. Wees vooral voorzichtig bij het omgaan met batterijen die lithium bevatten, aangezien ze ook gemakkelijk kunnen ontbranden en brand kunnen veroorzaken als ze verkeerd worden behandeld.

Batterijen en accu’s die zich in elektrische apparaten bevinden en verwijderd kunnen worden, moeten gescheiden van deze apparaten worden ingeleverd.